FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

get a word in edgewise [slovné spojenie]
1.
dostať sa k slovu
I can’t get a word in edgewise let alone ask you anything.
Nemôžem sa dostať k slovu a už vôbec nie, aby som sa ťa niečo opýtal.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.