poopy diapers [slovné spojenie]
1.
pokakané plienky
He likes animals, children, and he’ll change poopy diapers.
Má rád zvieratká, deti a bude meniť okakané plienky.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: poopy diapers .

NÁHODNÁ FRÁZA »
ANGLICKO-SLOVENSKÉ SLOVNÍKY SO VZOROVÝMI VETAMI »
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.