FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

Suit yourself [slovné spojenie]
1.
Rob si čo chceš
PHIL: You two run along. I think I’ll go back to my room. RITA: Suit yourself.
PHIL: Vy choďte. Ja asi pôjdem späť na izbu. RITA: Rob si čo chceš.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.