FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

honk a horn [slovné spojenie]
1.
zatrúbiť na klaksón
Nobody honks this horn but me, okay, pal?
Na tento klaksón netrúbi nikto okrem mňa, okej kámo?
Zdroj:
Frázy v tejto vete: honk a horn . pal .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.