FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

live out of a suitcase [slovné spojenie]
1.
byť stále na cestách
Every room was filled with travelers, you know, folks living out of their suitcases.
Každá izba bola obsadená pocestnými, viete, ľuďmi, čo sú stále na cestách.
Zdroj:
Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Nauč sa reálnu slovnú zásobu z originálnych slovníkov, ktoré sme vytvorili z našich rozsiahlych databáz
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.