FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

in a tight spot [slovné spojenie]
1.
v ťažkej situácii
The government is in a tight spot over finding a solution to avoid duplication of work.
Vláda je v ťažkej situácii, aby našla riešenie ako sa vyhnúť duplicitnej práci.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.