FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

strike while the iron is hot [slovné spojenie]
1.
kuť železo, kým je horúce
If the girl is into you, you want to strike while the iron is hot.
Ak sa nejakému dievčaťu páčiš, treba železo kuť kým je horúce.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
SLEDUJTE NÁS NA YOUTUBE: AnglickéFrázy - online angličtina pre všetkých »
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.