FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

self explanatory [slovné spojenie]
1.
samozrejmé, jasne pochopiteľné
In order to give our international customers the benefits of information without directly translating the whole contents of the manual, all charts offer self explanatory graphic pictures.
Aby sme svojim medzinárodným zákazníkom poskytli informácie bez nutnosti priamo prekladať celý obsah príručky, všetky grafy ponúkajú obrázky, ktoré sú jasne pochopiteľné.
Zdroj:
Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Nauč sa reálnu slovnú zásobu z originálnych slovníkov, ktoré sme vytvorili z našich rozsiahlych databáz
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.