pros and cons [slovné spojenie]
1.
plusy a mínusy
There has been much controversy in the press recently about the pros and cons of stem cell research.
V poslednej dobe sa v tlači objavilo mnoho kontroverzných informácií o plusoch a mínusoch výskumu kmeňových buniek.
Zdroj:
2.
plusy a mínusy
Both coffee and tea have their own long list of health pros and cons.
Káva aj čaj majú svoje dlhé zoznamy zdravotných plusov a mínusov.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: pros and cons .

NÁHODNÁ FRÁZA »

TEST: Testy na anglické slovné spojenia »

POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:

Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obhatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.