FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

over the top [slovné spojenie]
1.
nad bežným limitom, nadmerné, prehnané, viac než obvyklé
He has always had an independent style, but don’t you think green hair is a bit over the top?
Vždy mal nezávislý štýl, ale nemyslíš, že zelené vlasy sú už trochu prehnané?
Zdroj:
Frázy v tejto vete: over the top .

NÁHODNÁ FRÁZA »
2.
prehnané, premrštené
Why are you wearing that? I just think it's a little over the top, but... ok.
Prečo to máš oblečené? Myslím si, že je to trošku premrštené, ale... ok.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: over the top .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.