FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

I am not in the mood [slovné spojenie]
1.
Nemám náladu
I’m not in the mood for sex these days and my fiancée thinks I’m not attracted to her.
Nemám v týchto dňoch náladu na sex a moja snúbenica si myslí, že ma už nepriťahuje.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.