FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

high achiever [slovné spojenie]
1.
ctižiadostivý človek, snaživec
These results suggest that high achievers and low achievers differ in both their motivational patterns and their academic self-perceptions
Tieto výsledky naznačujú, že vysoko ctižiadostiví ľudia a ľudia s nízkou úrovňou ctižiadostivosti sa líšia v motivačných vzoroch správania ako aj v akademickom sebavnímaní.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: high achiever .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.