FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

give a ride [slovné spojenie]
1.
odviesť niekoho
Would you give a ride to a hitchhiker, if you saw him stuck in the highway on a rainy day?
Odviezli by ste stopára, keby ste ho videli ako uviazol v daždi na diaľnici?
Zdroj:
Frázy v tejto vete: give a ride .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.