FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

due diligence [slovné spojenie]
1.
preverenie skutočností týkajúcich sa firmy pred podpísaním zmluvy, hĺbková previerka
It is essential that the concepts of valuations (shareholder value analysis) be linked into a due diligence process.
Je nevyhnutné, aby koncepcie ohodnotenia (analýza hodnoty pre akcionárov) boli prepojené s procesom hĺbkovej previerky.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: due diligence .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.