FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

cut corners [slovné spojenie]
1.
zjednodušovať, skracovať si nejaké úsilie
People really want to cut corners when it comes to health.
Ľudia si naozaj vo vzťahu k zdraviu chcú veci zjednodušovať.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: cut corners .

NÁHODNÁ FRÁZA »
2.
robiť niečo čo najjednoduchším spôsobom
Sales people may cut corners to make sales (e.g. not explain the product or service in enough detail to potential customers).
Predajcovia môžu veci veľmi zjednodušovať, len aby uzavreli obchod (napr. dostatočne podrobne nevysvetlia potenciálnym zákazníkom produkty a služby).
Zdroj:
Frázy v tejto vete: cut corners .

NÁHODNÁ FRÁZA »
Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Nauč sa reálnu slovnú zásobu z originálnych slovníkov, ktoré sme vytvorili z našich rozsiahlych databáz
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.