FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

bang for the buck [slovné spojenie]
1.
získať za peniaze primeranú protihodnotu
I have read and heard only good things about these cars and at that price, that is definitely bang for your buck.
O týchto autách som čítal a počul iba dobré veci a pri tejto cene je to nepochybne dobrá hodnota za peniaze.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.