talk at [frázové sloveso]
1.
hovoriť a nepočúvať
Look, baby, I love you, OK? But I’m tired of being talked at.
Pozri miláčik, milujem ťa, OK? Ale už ma unavuje, keď mi stále dohováraš a nepočúvaš.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: talk at .

NÁHODNÁ FRÁZA »
Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Nauč sa reálnu slovnú zásobu z originálnych slovníkov, ktoré sme vytvorili z našich rozsiahlych databáz
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.