FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

back down [frázové sloveso]
1.
ustúpiť
You can stand me up at the gates of hell, but I won’t back down
Môžeš ma postaviť pred bránu pekelnú, ale aj tak neustúpim.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: back down .

NÁHODNÁ FRÁZA »
2.
ustúpiť
Because we may not be real bikers, but we know real lawyers. And as soon as you touch us, we’ll sue you for everything you got... And they backed down.
Pretože možno nie sme skutoční motorkári, ale poznáme skutočných právnikov. A len čo sa nás dotknete, zažalujeme vás o všetko čo máte... A ustúpili.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: back down . bikers .

NÁHODNÁ FRÁZA »
3.
cúvnuť
I think if you offer another hundred grand, they'll back down.
Myslím, že keď prihodíte ešte sto tisíc, oni z toho vycúvajú.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: back down .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.