FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

out of the blue [slovné spojenie]
1.
znenazdajky
Yeah, and he called me up out of the blue for Christmas lunch.
A on mi znenazdajky zavolal a pozval ma na Vianočný obed.
Zdroj:
2.
z čista-jasna, z ničoho-nič
No matter how many girls there were in the world, I always seemed to end up with Rory. Until, out of the blue,something miraculous happened.
Bolo jedno, koľko žien bolo na svete – vždy som nakoniec skončil s Rorym. Až raz, z ničoho-nič, sa stalo niečo neuveriteľné.
Zdroj:
Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Nauč sa reálnu slovnú zásobu z originálnych slovníkov, ktoré sme vytvorili z našich rozsiahlych databáz
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.