FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

until hell freezes over [slovné spojenie]
1.
kým peklo nezamrzne (až naprší a uschne, kým motyka nevystrelí)
DUDLEY: I got a tat. DOUG: Hell just froze over.
DUDLEY: Mám kerku. DOUG: Motyka vystrelila.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.