FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

no offense [slovné spojenie]
1.
bez urážky
No offense, but you’re talking about a post-high school, long-distance relationship.
Bez urážky, ale rozprávaš o vzťahu na diaľku po skončení strednej školy.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.