FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

in a row [slovné spojenie]
1.
v rade za sebou, po sebe
You’ve worn that shirt for, like, three days in a row, man!
Tú košeľu nosíš asi tri dni v kuse, človeče!
Zdroj:
Frázy v tejto vete: in a row .

NÁHODNÁ FRÁZA »
2.
v rade za sebou, po sebe
You must really enjoy it. This is your third year in a row.
Musíš si to tam naozaj užívať. Toto je tvoj tretí rok po sebe.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: in a row .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
SLEDUJTE NÁS NA YOUTUBE: AnglickéFrázy - online angličtina pre všetkých »
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.