FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

Enjoy your stay! [slovné spojenie]
1.
Prajeme príjemný pobyt!
Enjoy your stay on the moon.
Prajeme príjemný pobyt na Mesiaci.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.