FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

foul-smelling [slovné spojenie]
1.
odporne zapáchajúce
That is the most foul-smelling thing ever! Somebody flush it down!
To je najodpornejšie zapáchajúca vec na svete! Spláchnite to niekto!
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.