FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

all of a sudden [slovné spojenie]
1.
zrazu, znenazdajky
All of a sudden, I'm the bad guy in this.
Zrazu som tu ja ten zlý.
Zdroj:
2.
zrazu, znenazdajky
BASIL: Where’s Austin? FELICITY: I must’ve said something wrong, so he just left all of a sudden.
BASIL: Kde je Austin? FELICITY: Musela som povedať niečo nevhodné, lebo znenazdajky odišiel.
Zdroj:
Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Nauč sa reálnu slovnú zásobu z originálnych slovníkov, ktoré sme vytvorili z našich rozsiahlych databáz
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.