FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

lump sum [slovné spojenie]
1.
paušálna čiastka, celková, jednorazová suma
Advertisements - an annoyance most people are willing to tolerate in lieu of a lump sum payment.
Reklamy - otrava, ktorú je väčšina ľudí ochotná tolerovať výmenou za to, aby neplatili paušálnu čiastku.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
SLEDUJTE NÁS NA YOUTUBE: AnglickéFrázy - online angličtina pre všetkých »
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.