FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

to be over somebody [slovné spojenie]
1.
preniesť sa cez rozchod s niekým
Lauren Pope showed she was well and truly over Kirk Nocross when she hit the town with fellow single girl Lauren Goodger – and copped off with a new man.
Lauren Pope ukázala, že je v pohode a naozaj sa už preniesla cez rozchod s Kirkom Nocrossom, keď vyrazila do mesta s ďalšou nezadanou kočkou Lauren Goodger - užívala si s novým chlapom.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
SLEDUJTE NÁS NA YOUTUBE: AnglickéFrázy - online angličtina pre všetkých »
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.