FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

blow off [frázové sloveso]
1.
odstreliť
They could shoot through that window over here and blow my head off.
Môžu strieľať cez toto okno a odstreliť mi hlavu.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: blow off .

NÁHODNÁ FRÁZA »
2.
vykašlať sa na niečo
I think I probably would have blown off the 2.09 Competition, too.
Myslím, že by som sa asi tiež vykašľal na súťaž 2.09.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: blow off .

NÁHODNÁ FRÁZA »
3.
dať kopačky, vykašľať sa na niekoho
Just some girl I used to date since I was, like, five. But that’s over now. She blew me off.
To je len jedna kočka, s ktorou som kedysi chodieval od svojich piatich rokov. Ale to skončilo. Dala mi kopačky.
Zdroj:
4.
vykašľať sa na niečo
Let’s blow this class off.
Kašlime na tú prednášku.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: blow off .

NÁHODNÁ FRÁZA »
5.
odstreliť
Bars, liquor stores, gas stations you get your head blown off sticking up one of them.
Bary, obchody s alkoholom, pumpy - tam ti pri prepade môžu odstreliť hlavu.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: blow off . stick up .

NÁHODNÁ FRÁZA »
Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Nauč sa reálnu slovnú zásobu z originálnych slovníkov, ktoré sme vytvorili z našich rozsiahlych databáz
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.