FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

bend elbow [slovné spojenie]
1.
nasávať alkohol, dať si do nosa
Eight terrific brews always on tap, this pub is your place to bend the elbow with the best.
Vždy sa čapuje osem fantastických pív a preto je tento pub miesto, kde si dáte do nosa s tými najlepšími.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: bend elbow . brew .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.