FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

lighten up [frázové sloveso]
1.
upokojiť sa, nebrať to tak tragicky
HANNAH: Or will he make this easier on everyone and just retire? SEAN: Come on, Hannah. Lighten up.
HANNAH: Alebo to všetkým uľahčí a pôjde do dôchodku? SEAN: Ale Hannah. Upokoj sa!
Zdroj:
Frázy v tejto vete: lighten up .

NÁHODNÁ FRÁZA »
2.
uvoľniť sa, nebyť príliš vážny
That’s good, man. You’re starting to lighten up.
To je fajn, kámo. Začínaš sa trochu uvoľňovať.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: lighten up .

NÁHODNÁ FRÁZA »
Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Nauč sa reálnu slovnú zásobu z originálnych slovníkov, ktoré sme vytvorili z našich rozsiahlych databáz
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.