FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

keep up [frázové sloveso]
1.
držať krok
Jules, we can't keep up with our own success.
Jules, nedokážeme držať krok s našim vlastným úspechom.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: keep up .

NÁHODNÁ FRÁZA »
2.
držať krok
The world. Six billion people.When I was a kid, there were three..It’s hard to keep up.
Svet. Šesť miliárd ľudí. Keď som bol malé dieťa, bolo to tri miliardy... Ťažko držať krok.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: keep up .

NÁHODNÁ FRÁZA »
3.
vydržať, zostať rovnaký
You came out of that chute like a pro. Keep it up.
Vyliezol si z toho ringu ako profík. Nech ti to zostane.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: keep up .

NÁHODNÁ FRÁZA »
4.
držať krok
I drive real fucking fast, so keep up.
Šoférujem ku*va rýchlo, tak sa držte za mnou.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: keep up .

NÁHODNÁ FRÁZA »
Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Nauč sa reálnu slovnú zásobu z originálnych slovníkov, ktoré sme vytvorili z našich rozsiahlych databáz
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.