FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

brass tacks [slovné spojenie]
1.
podstatné fakty
Let’s get down to brass tacks, gentlemen. If I was informed correctly the clock is ticking, is that right, Jimmie?
Poďme sa sústrediť na podstatné fakty, páni. Ak som bol správne informovaný, čas beží. Je tak, Jimmy?
Zdroj:
Frázy v tejto vete: brass tacks .

NÁHODNÁ FRÁZA »
Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Nauč sa reálnu slovnú zásobu z originálnych slovníkov, ktoré sme vytvorili z našich rozsiahlych databáz
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.