FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

look for [frázové sloveso]
1.
hľadať, očakávať
US ATTORNEY: So where is he, doctor? BEN SOBEL: l wish l knew. US ATTORNEY: Since l released him into your custody, that’s not the answer l was looking for.
PROKURÁTOR: Takže, kde je, doktor? BEN SOBEL: To by som aj ja rád vedel. PROKURÁTOR: Keďže som ho prepustil do vašej opatery, toto nie je odpoveď, ktorú by som očakával.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: look for .

NÁHODNÁ FRÁZA »
2.
hľadať
I’m Rubin Carver a Xi Chi brother from Ithaca. We’re just passing through and looking for a place to party, maybe even a place to crash.
Som Rubin Carver, Xi Chi brat z univerzity Ithaca. Prechádzame okolo a hľadáme nejaké miesto, kde by sme sa zabavil a kde by sme prípadne mohli aj prenocovať.
Zdroj:
3.
hľadať
They’re gonna come looking for me, so we’ll go over everything at the club.
Budú ma tu hľadať, takže všetko si prejdeme v klube.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: go over . look for .

NÁHODNÁ FRÁZA »
4.
hľadať
FABIEN: Won’t the gangsters be looking for you there? BUTCH: If they are and I don’t think I can handle it then I’ll split.
FABIEN: Nebudú ťa tam hľadať gangstri? BUTCH: Ak tam budú a zistím, že to nezvládnem, tak zdrhnem.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: to split . look for .

NÁHODNÁ FRÁZA »
Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Nauč sa reálnu slovnú zásobu z originálnych slovníkov, ktoré sme vytvorili z našich rozsiahlych databáz
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.