mind reader [slovné spojenie]
1.
človek čo číta myšlienky
You’re not a mind reader, are you?
Nedokážeš čítať myšlienky, či?
Zdroj:
Frázy v tejto vete: mind reader .

NÁHODNÁ FRÁZA »

ANGLICKO-SLOVENSKÉ SLOVNÍKY SO VZOROVÝMI VETAMI »

POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:

*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.