FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

shoot down [frázové sloveso]
1.
zastreliť
I trust I shan't be shot down in the street by either you or your deputies before I've had my day in court.
Verím, že ma len tak nezastrelíte na ulici vy ani vaši pomocníci, kým neprebehne súd.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: shoot down .

NÁHODNÁ FRÁZA »
2.
zostreliť
This watch was on your daddy’s wrist when he was shot down over Hanoi.
Tieto hodinky mal tvoj otec na ruke, keď ho zostrelili nad Hanoiom.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: shoot down .

NÁHODNÁ FRÁZA »
Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Nauč sa reálnu slovnú zásobu z originálnych slovníkov, ktoré sme vytvorili z našich rozsiahlych databáz
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.