FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

grease spot [slovné spojenie]
1.
mastný fľak
If she croaks on me, I’m a fucking grease spot!
Ak mi tu zatrepe kopytami, tak je zo mňa mastný fľak.
Zdroj:
Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Nauč sa reálnu slovnú zásobu z originálnych slovníkov, ktoré sme vytvorili z našich rozsiahlych databáz
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.