FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

grease spot [slovné spojenie]
1.
mastný fľak
If she croaks on me, I’m a fucking grease spot!
Ak mi tu zatrepe kopytami, tak je zo mňa mastný fľak.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.