FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

brain damage [slovné spojenie]
1.
poškodenie mozgu
Count to five so I know you don't have brain damage, you can go home.
Počítaj do päť, aby som vedel, či nemáš poškodenie mozgu a môžeš ísť domov.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: brain damage .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
SLEDUJTE NÁS NA YOUTUBE: AnglickéFrázy - online angličtina pre všetkých »
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.