FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

bloke [slovíčko]
1.
chlapík
MARY: Who should the priest be? TIM: It’ll have to be the local bloke with yellow teeth and the massive unibrow.
MARY: Kto nás bude sobášiť? TIM: Miestny chlapík so žltými zubami a hustý spojeným obočím.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: unibrow . bloke .

NÁHODNÁ FRÁZA »
2.
chlapík
I heard about this one bloke. He walks into a bank with a portable phone. He gives the phone to the teller…
Počul som o jednom chlapíkovi. Vošiel do banky s mobilným telefónom. Telefón dal úradníkovi pri prepážke...
Zdroj:
Frázy v tejto vete: bloke .

NÁHODNÁ FRÁZA »
Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Nauč sa reálnu slovnú zásobu z originálnych slovníkov, ktoré sme vytvorili z našich rozsiahlych databáz
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.