FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

path of least resistence [slovné spojenie]
1.
cesta najmenšieho odporu
Most players need only a simple verbal reminder, but what do you do when a player is goofing off, not paying attention, or cheating on drills to take the path of least resistance?
Väčšina hráčov potrebuje iba jednoduché verbálne napomenutie, ale čo urobíte, ak sa hráč ulieva, nedáva pozor alebo pri tréningu podvádza, aby mohol ísť cestou najmenšieho odporu?
Zdroj:
Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Nauč sa reálnu slovnú zásobu z originálnych slovníkov, ktoré sme vytvorili z našich rozsiahlych databáz
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.