FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

send over [frázové sloveso]
1.
poslať
Yeah, hi. I was sent over here to check out bus 111, and I’m afraid I have some bad news.
Ahoj. Poslali ma sem, aby som skontroloval autobus číslo 111 a obávam sa, že mám zlú správu.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
SLEDUJTE NÁS NA YOUTUBE: AnglickéFrázy - online angličtina pre všetkých »
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.