FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

to take place [slovné spojenie]
1.
stať sa
Or if you’re too wasted to remember, it is not cheating. Because if you can’t really remember it, it never really took place.
Alebo ak si príliš rozbitý, aby si si niečo pamätal, tak to tiež nie je podvádzanie. Pretože ak si to nepamätáš, tak sa to v skutočnosti ani nikdy nestalo.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
SLEDUJTE NÁS NA YOUTUBE: AnglickéFrázy - online angličtina pre všetkých »
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.