FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

mid-term [slovné spojenie]
1.
skúška v polovici semestra
The mid-term will cover all of the in-class lectures as well as all of the assigned readings.
Polročná skúška bude zahrňovať všetky prednášky ako aj všetku povinnú literatúru.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: mid-term .

NÁHODNÁ FRÁZA »

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.