FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

get hold of somebody [slovné spojenie]
1.
zastihnúť niekoho
Just wonderin’ where you are. Still trying to get hold of you.
Som len zvedavý kde si. Stále sa ťa snažím zastihnúť.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.