FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

petting [slovíčko]
1.
maznanie, láskanie, petting
What started out as friendship blossomed into some serious French kissing and lots of heavy petting.
Čo začalo ako priateľstvo, prerástlo do vážnych francúzskych bozkov a množstva intenzívneho pettingu.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
SLEDUJTE NÁS NA YOUTUBE: AnglickéFrázy - online angličtina pre všetkých »
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.