FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

to get cold feet [slovné spojenie]
1.
znervóznieť a dostať strach
Is it normal that men get cold feet before they get married..?
Je to normálne, že muži pred svadbou znervóznejú a dostanú strach?
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
SLEDUJTE NÁS NA YOUTUBE: AnglickéFrázy - online angličtina pre všetkých »
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.