couch potato [slovné spojenie]
1.
domased, človek, ktorý sa nepohne od televízora
The average American watches five hours of television daily, making most of us officially couch potatoes.
Priemerný Američan sleduje televíziu päť hodín denne, čo z väčšiny z nás robí oficiálnych „domasedov“.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: couch potato .

NÁHODNÁ FRÁZA »
Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Nauč sa reálnu slovnú zásobu z originálnych slovníkov, ktoré sme vytvorili z našich rozsiahlych databáz
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.