FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

ballpark figure [slovné spojenie]
1.
hrubý odhad (číselný)
I would say it costs three hundred dollars, but that’s a ballpark figure.
Povedal by som, že to stojí tristo dolárov, ale je to len hrubý odhad.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.