FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

Wink wink, nudge nudge [slovné spojenie]
1.
keď niekto chce dať najavo, aby ostatní pochopili, že sa snaží hovoriť v narážkach
Wink wink, nudge nudge
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.