FRÁZOVÉ SLOVESÁ | IDIÓMY | SLOVÍČKA

up and running [slovné spojenie]
1.
fungujúce v plnej prevádzke
The website and business has been up and running since 2004.
Webová stránka a firma fungujú a sú v plnej prevádzke od roku 2004.
Zdroj:
Frázy v tejto vete: up and running .

NÁHODNÁ FRÁZA »
2.
fungujúce v plnej prevádzke
I received your memo from the future. Your new lair is up and running.
Dostal som váš odkaz z budúcnosti. Vaše nové dúpä je v plnej prevádzke.
Zdroj:

Anglicko-slovenské slovníky so vzorovými vetami »
Anglická slovná zásoba z reálneho života s prekladmi do slovenčiny
SLEDUJTE NÁS NA YOUTUBE: AnglickéFrázy - online angličtina pre všetkých »
POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:
*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.