take a toll [slovné spojenie]
1.
vyžiadať si daň
The drawn-out nomination fight, which has been waged in large part through negative television adverts, may have taken its toll on the Republican Party.
Dlhotrvajúci nominačný súboj, ktorý bol z veľkej časti vedený prostredníctvom negatívnych televíznych reklám, si pravdepodobne v republikánskej strane vyžiadal svoju daň.
Zdroj:
ANGLICKO-SLOVENSKÉ SLOVNÍKY SO VZOROVÝMI VETAMI »

POZRI SI AJ FRÁZY Z TÝCHTO FILMOV:

*Tieto filmy sú skvelým zdrojom anglických fráz, slangových slovíčok a hlášok, ktoré obohatia tvoju slovnú zásobu. Klikni na ikonu niektorého filmu a nauč sa frázy, ktoré v danom filme zazneli.